Ομιλητές

Κεντρικός ομιλητής: Δρ. Δημήτριος Ψύλλος Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Π.Σ., Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ομιλητές: Δρ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη Πρόεδρος Ε.Π.Ε.Σ. 3ου Π.Δ.Σ. Ευόσμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.