Θεματολογία

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων με θέμα:

«Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία 2011-2017: Εξελίξεις και Προοπτικές»

που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του σχολείου 6-7 Μαΐου 2017.

Στόχοι του συνεδρίου αποτελούν η διάχυση καινοτόμων προγραμμάτων, η διάδοση καλών πρακτικών, η παρουσίαση ερευνών πεδίου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, η αποτίμηση και η διατύπωση προβληματισμών και προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο, τη διοικητική δομή και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Η διοικητική δομή και οργάνωση των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Καινοτομίες στη διοίκηση των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Διοικητική αυτονομία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Ο ρόλος των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Νέες προκλήσεις στη λειτουργία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη λειτουργία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Η επιλογή και η αξιολόγηση του προσωπικού των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία.
 • Ο εκπαιδευτικός του Πειραματικού και Πρότυπου σχολείου.
 • Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία.
 • Σχεδιασμός καινοτόμου διδακτικού υλικού: Προτάσεις και εφαρμογές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία.
 • Η ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων.
 • Η λειτουργία ομίλων και η προσφορά των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων στην τοπική κοινότητα.