Πρόσκληση αποστολής εισηγήσεων

Αγαπητοί σύνεδροι σας παρακαλούμε να αποστείλετε τις εισηγήσεις σας του συνεδρίου ακολουθώντας το πρότυπο το οποίο παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρότυπο Συγγραφής Εργασιών

Οι εισηγήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 8 σελίδες συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών.

Η καταλυτική ημερομηνία αποστολής των αρχείων σε μορφή Word 2003 και νεώτερης έκδοσης είναι η 8η Ιανουαρίου 2018.

 

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική Επιτροπή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *